Σχεδιασμός και κατασκευή ασφαλών έξυπνων συσκευών για τη διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς – PSmart

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής για
το σχεδιασμό, την κατασκευή και την παραμετροποίηση ασφαλών έξυπνων
δικτυακών συσκευών, με στόχο την προστασία των εκθεμάτων που φυλάσσονται
στους πολιτιστικούς οργανισμούς από περιβαλλοντικές απειλές. Στο πλαίσιο του
έργου πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή στο Μουσείο — Βιβλιοθήκη Στρατή
Ελευθεριάδη Teriade και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου. Στα αποτελέσματα του έργου εντάσσονται:
Α) Ο σχεδιασμός και η κατασκευή έξυπνων συσκευών, με τη χρήση τρισδιάστατης
εκτύπωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πολιτιστικού οργανισμού
Β) Ο σχεδιασμός και η συναρμολόγηση ολοκληρωμένου συνόλου αισθητήρων
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του πολιτιστικού οργανισμού
Γ) Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ασφαλούς λογισμικού για την εξ αποστάσεως
παρακολούθηση των έξυπνων συσκευών και για την ενημέρωση των επιμελητών
των πολιτιστικών οργανισμών χρησιμοποιώντας συσκευές που ήδη έχουν στη
διάθεσή τους.

Διοργανωτής: Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Υποβολή Σχολίου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.