Ντοκιμαντέρ, Mednight Expedition: the Ports of Science

Ντοκιμαντέρ, Mednight Expedition: the Ports of Science

Προβολή του ντοκιμαντέρ “Mednight Expedition: the Ports of Science” στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η δραστηριότητα αυτή θα υλοποιηθεί υπό τον συντονισμό της Επιστήμης Επικοινωνίας –...
E-ResLab Aegean

E-ResLab Aegean

Το e-ResLab Aegean είναι το διαδικτυακό Παρατηρητήριο Τεχνολογιών και Αναλύσεων για την Απασχόληση και την Ανθεκτικότητα στην Ευρωμεσογειακή ζώνη. Οι στόχοι του e-ResLab Aegean είναι – Η μελέτη της χωρικής διάστασης του μετασχηματισμού της απασχόλησης. Το...
Ο θαυμαστός Θαλάσσιος Βιόκοσμος

Ο θαυμαστός Θαλάσσιος Βιόκοσμος

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχεδίασε ένα εργαστήριο για την παρουσίαση χαρακτηριστικών εκπροσώπων θαλάσσιων μικροοργανισμών, ειδών θαλάσσιας χλωρίδας και μακρο-πανίδας με την χρήση Στερεοσκοπίων και Μικροσκοπίων. Το...
Ηχογράφηση

Ηχογράφηση

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας σχεδίασε αυτό το εργαστήριο με σκοπό τη συνοπτική παρουσιάση των ερευνητικών ενδιαφερόντων του εργαστηρίου Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης σχετικά με την ηχογράφηση και την ψηφιακή επεξεργασία ήχου. Το...
Επίδειξη ωκεανογραφικών οργάνων και υπηρεσιών

Επίδειξη ωκεανογραφικών οργάνων και υπηρεσιών

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχεδίασε μία επίδειξη ωκεανογραφικών οργάνων και υπηρεσιών. Η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί για το ευρύ κοινό σε κεντρικό σημείο της πόλης της Μυτιλήνης (πλατεία Σαπφούς). Διοργανωτής: Τμήμα...