Ερευνητές\τριες στα σχολεία -Κυκλική Οικονομία

Ερευνητές\τριες στα σχολεία -Κυκλική Οικονομία

Η Στελλίνα Κουλουζάκη ερευνήτρια στον τομέα του περιβάλλοντος, θα πραγματοποιήσει ένα εργαστήριο σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα. Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν για περιβαλλοντικά ζητήματα όπως τα θαλάσσια απορρίματα και θα μάθουν βασικές αρχές...
Ερευνητές\τριες στα σχολεία -Κυκλική Οικονομία

Ερευνητές\τριες στα σχολεία -Μικροπλαστικά

Η Χριστίνα Γαρουφαλιά, ερευνήτρια στο Corallia, θα πραγματοποιήσει ένα διαδραστικό εργαστήριο για μαθητές/τριες νηπιαγωγείου και δημοτικού. Σε αυτό το εργαστήριο, οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν για τα πλαστικά μιας χρήσης και τα μικροπλαστικά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα...
Ερευνητές\τριες στα σχολεία -Κυκλική Οικονομία

Ερευνητές\τριες στα σχολεία -Κυκλική Οικονομία

Η Στελλίνα Κουλουζάκη ερευνήτρια στον τομέα του περιβάλλοντος, θα πραγματοποιήσει ένα εργαστήριο σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα. Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν για περιβαλλοντικά ζητήματα όπως τα θαλάσσια απορρίματα και θα μάθουν βασικές αρχές...
Ερευνητές\τριες στα σχολεία -Κυκλική Οικονομία

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ\ΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – Τάσεις τροφίμων

Ο Κωνσταντίνος Γκατζιώνης, ερευνητής στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα πραγματοποιήσει ένα διαδραστικό εργαστήριο για μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου. Σε αυτό το εργαστήριο, οι μαθητές/τριες θα μάθουν για τις τάσεις στα τρόφιμα,...
Ερευνητές\τριες στα σχολεία -Κυκλική Οικονομία

Ερευνητές\τριες στα σχολεία -Κυκλική Οικονομία

Η Στελλίνα Κουλουζάκη ερευνήτρια στον τομέα του περιβάλλοντος, θα πραγματοποιήσει ένα εργαστήριο σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα. Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν για περιβαλλοντικά ζητήματα όπως τα θαλάσσια απορρίματα και θα μάθουν βασικές αρχές...