“Το Φαρμακείο της Φύσης στην Κύπρο: Προστασία Βιοποικιλότητας και Θεραπείες Καρκίνου”

“Το Φαρμακείο της Φύσης στην Κύπρο: Προστασία Βιοποικιλότητας και Θεραπείες Καρκίνου”

Βραδιά του Ερευνητή 20/9/24 “Το Φαρμακείο της Φύσης στην Κύπρο: Προστασία Βιοποικιλότητας και Θεραπείες Καρκίνου” Περιγραφή: Κάθε φορά που ένα είδος εξαφανίζεται, χάνεται μαζί του και μια πιθανή αντικαρκινική θεραπεία. Ελάτε στη Βραδιά του Ερευνητή 2024...
Newsletter Mednight June 2024

Newsletter Mednight June 2024

MEDNIGHT’s ultimate goal is that young people and society in general are attracted to the research career and science. To do this, we will define and value Mediterranean science and work with partners from eight different countries: Spain, Greece, Italy, France,...