Κοκκομετρική ανάλυση ιζημάτων και επίδειξη ηχοβολιστικών συστημάτων

Οι μαθητές θα ασκηθούν στο Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας στη μέθοδο προσδιορισμού της σύστασης των ιζημάτων του βυθού (με τη μέθοδο της ξηρής κοσκίνησης) πάνω στα οποία ζει πλήθος βενθικών οργανισμών και τοποθετούνται καλώδια, αγωγοί, εξέδρες κ.α.. Επίσης, θα ασκηθούν στη μακροσκοπική περιγραφή πυρήνων ιζήματος που συλλέγονται από τον βυθό και αποτυπώνουν τη σύγχρονη ιστορία του θαλάσσιου πυθμένα. Τέλος, θα πάρουν μια πρώτη εικόνα των ηχοβολιστικών συστημάτων και υποβρύχιων κατευθυνόμενων οχημάτων (R.O.V.) που χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση των πυθμένα και την οπτική του επιθεώρηση.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί για σχολεία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διοργανωτής: Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών
Συντονιστές: Θωμάς Χασιώτης σε συνεργασία με Ν. Χτούρη, Ν. Οικονόμου, Ο. Ανδρεάδη, Β. Λιούπα

Υποβολή Σχολίου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.