Şartlar ve koşullar

 

ONAY BİLGİLENDİRMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN

 

Bu form aracılığıyla bize sağladığınız kişisel verilerin, adresi Cibali Mahallesi Kadir Has Caddesi Fatih / İSTANBUL 34083 olan Kadir Has Üniversitesi’ne ait Mednight’tan Masallar projesinin personeli tarafından işleneceğini bildiririz. Mednight’tan Masallar Yarışmasına katılımınızı yönetmek için verileriniz veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenecektir.

Bu metin aracılığıyla ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (EU 2016/679) ve Teşkilat Kanunu 3/2018 uyarınca, işbu belgeyle aşağıdakiler konusunda bilgilendiriliyorsunuz:

– İleride ihtiyaç duyduğunuz halde tüm bilgileri alma hakkına sahipsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda veya daha fazla bilgi almak isterseniz, info-mednight@khas.edu.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Kişisel verileriniz üçüncü şahıslara iletilmeyecek, proje süresince saklanacak,  proje sona erdikten sonra zamanaşımına uğraması için gerekli olan süre boyunca muhafaza edilecektir.

– Aynı şekilde, yarışmayı kazanıp hak sahibi olunduğu takdirde, veri sahibi adının ve soyadının “KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ” ve “MEDNIGHT” dijital kanallarında yayınlanmasına muvafakat eder.

– Verdiğiniz bilgiler gerçeğe uygun olmalıdır. Verilerinizi sağlarken, katılımcı olarak bu tür verilerin gerçekliğini garanti etmektesiniz. Aksi takdirde, gerçek verileri sağlamamanız nedeniyle kuruma veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz her türlü zarardan siz sorumlu olursunuz.

– 2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliğinin (AB) 15 ila 22. Maddeleri uyarınca, veri denetleyicisinden kişisel verilerinize erişmesini, düzeltilmesini, silinmesini, işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu hakların doğrudan, yasal veya gönüllü bir temsilci aracılığıyla kullanılabilirsiniz.

– “KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ” ve “MEDNIGHT” projesi tarafından düzenlenen Yarışma, tüm kapsamı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uygulanmasına tabidir.

 

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ve MEDNIGHT Projesi tarafından, MEDNIGHT’TAN MASALLAR ÖDÜLÜNE KATILIM başvurusunun yönetimi için talep edilen kişisel verilerle ilgili ayrıntılara, işbu Rızada yer alan Kişisel Verilerin bilgilendirici metni aracılığıyla BİLGİLENDİRİLMİŞTİR. MEDNIGHT kapsamında verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı, hangi amaçlarla kullanılmayacağı, planlanan aktarımlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin gerektirdiği diğer bilgiler sunulmuştur.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

 

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ, Avrupa Birliği 2016/679, 7 Nisan 2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 13. Maddesi uyarınca Akdeniz Araştırmacıları Gecesi’ne (MEDNIGHT) entegre edilmiş kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki şartları size bildirir:

Verilerinizin işlenmesinden sorumlu: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Cibali Mahallesi

Kadir Has Caddesi Fatih

34083

İSTANBUL

TÜRKİYE

Telefon: +90 (212) 533 65 32

E-posta: danisma@khas.edu.tr 

İlgili kişiden talep edilen verilerin kategorisi: Talep edilen kişisel veriler, talebinizin işlenmesi için gerekli olan veriler olup, başvuru sahibinin kimliği ile ilgilidir.

Verinin kaynağı: İlgili taraf

İşleme amaçları: Sunulan başvurunun yönetimi ve işlenmesi

İşlemenin Hukuka Uygunluğu: İlgili kişi, talebini ve işbu Bilgilendirilmiş Rızayı imzalayarak kişisel verilerinin belirtilen amaçlarla işlenmesine muvafakat etmektedir.

Kişisel verilerin alıcıları: personel tarafından doldurulacak

Uluslararası veri aktarımı: Hayır

Verilerin saklanma veya silinme süreleri: Veriler, işlendikleri amacın sonuna kadar ve varsa saklama süresine kadar süresiz olarak saklanacaktır.

Hakların Kullanılması: Kişisel verilere erişim ve bunların düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin silinmesi hakkı ve işlenmesine itiraz hakkı, yapılan talebin iptali olmaksızın mümkün değildir. Verilerinizin işlenmesini belirtilen amaçlarla sınırlama hakkına sahipsiniz.

Sorumlu ortağın info-mednight@khas.edu.tr  adresine e-posta göndererek yukarıdaki hakların kullanılmasını talep edebilirsiniz.

Verilerinizin işlenmesine ilişkin rızanın geri çekilmesi: Rızanın geri alınması, talebinizin iptali ile sonuçlanacaktır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle üniversitemize iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.