Mednight Hedefleri

MEDNIGHT projesinin hedefi, ortak sorunlarımızı görünür kılarak Akdeniz birliğini ve temel kaygılarımız doğrultusunda çalışan bilimi güçlendirmek ve desteklemektir: Bilim geleceğimizdir ve erkeklerin, kadınların, çocukların ve gençlerin ortak meselesidir.

Bilimsel ve teknik kariyerleri gençler için çekici hale getirmek üzere Avrupa Birliği’nden çeşitli küresel eylemler teşvik edilmektedir. O zamanki adıyla Avrupa Bilim Haftası veya bugün SWAFS tarafından desteklenen Avrupa Araştırmacılar Gecesi ve Açık Okullaşma programları, gençlerin geleceğin mesleklerine yönelik yaklaşımını şekillendirmeye çalışmak için geliştirilen stratejik hatlardan bazılarıdır. MEDNIGHT’tan itibaren, gençler ve nüfusun geri kalanı arasında bilimsel meslekleri teşvik etmek için AB stratejik hatlarına katkıda bulunacağız. “Akdeniz Bilimi” adını verdiğimiz ortak çatı altında bir dizi faaliyet yürüterek, araştırmacıların çalışmalarının ve mesleklerinin çekiciliğini ve önemini kamuoyuna göstermek istiyoruz.

Mednight, yakın çevremizdeki gerçekleşen bilimsel etkinlikler dizisini ve araştırmacı figürlerini görünür kılmak hedefi için Akdeniz biliminin tarihi ve kültürel mirasımızın bir parçası olduğu hissinin ve Akdeniz toplumu olarak hepimizi araştırma dünyasına yaklaştırmanın önemine ve faydalarına odaklaklanmaktadır.

Akdeniz’deki kadın araştırmacılara özel önem vereceğiz

Tarihsel olarak, bizlere erkekler tarafından yürütülen bilim gösterilmiştir, bu da nüfusun büyük bir bölümünün, kadınların kendilerini başarılarla tanımlamasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, araştırmada kadın figürünü görünür kılmanın yanı sıra, etkinliğimizi İspanyolca, İtalyanca, Yunanca… dillerinde kadınsı bir şekilde adlandıracağız: İspanyolca’da “La Noche Mediterránea de las Investigadoras” (‘Kadın Araştırmacıların Akdeniz Gecesi) ‘), orijinal İngilizce başlığı “European Researchers’ Night” gibi. Nihai hedefimiz, gençlerin ve genel olarak toplumun araştırma kariyerlerine ve bilime ilgi duymasıdı. Bunun için katılımcı kuruluşların çabalarını, aynı vizyon altında odaklamamıza izin veren stratejik bir çerçevede oluşturacağız.

 Önerinin ana fikri, hitap etmek istediğimiz kamuoyu tarafından daha kolay tanınabilecek segmentler aracılığıyla bilime ve bilim insanlarının çalışmalarına değer vermektir. Bunu yapmak için, bir kimlik ve aidiyet duygusu yaratmak ve onu gurur duyabileceğimiz bir şey olarak tanımlamak amacıyla Akdeniz bilimini anlatacak ve değer vereceğiz. İlk etapta biz kendimiz, Akdeniz sakinleri için ama aynı zamanda dünyanın her yerinden, özellikle Avrupalı komşularımızdan gelen turistler ve ziyaretçiler için bunları hayata geçireceğiz. Buna ek olarak, projenin ana fikri, Avrupa ülkeleri ve daha spesifik olarak Akdeniz ülkeleri arasındaki bilgi ve deneyim alışverişinin uygunluğunu göstermekle de ilgilidir.

Hedef belirleme

  • Bilimi, bilimsel etkinliği ve aktörlerini bir ilerleme ve esenlik kaynağı olarak göstermek. Bilim sayesinde yaşam kalitemizi artırıyoruz. Bilimin ve özellikle Akdeniz Biliminin toplumsal faydalarını göstermek, onu sahip çıkmamız gereken somut olmayan bir miras olarak hissetmemizi sağlıyor. Bu hedefle istediğimiz şey, gençlerin operasyona ve bizi ona götüren yollara çekilmesi için vatandaşlık yaklaşımının olması ve gerekli güven temellerinin oluşturulmasıdır. Bir alt amaç ve önemli hedef olarak ise, AB Yeşil Anlaşması’na özellikle dikkat çekerek iklim ve çevre konusunda farkındalığı artırmaktır.
  • Bilimsel aktivitenin günlük hayatımızdaki etkisini göstermek. Bu amaçla bilimin her yerde olduğunu gösteriyor ve bir adım daha ileri gidiyoruz. Bir önceki noktada yaklaşımı arıyorsak, bunda biraz daha ileri giderek, bunun sosyal olarak bize neden ve nasıl fayda sağladığını anlamayı kolaylaştırıyoruz. Ve bunu, herkesin erişebileceği, yüksek bilimsel içerikli birçok ilgi çekici etkinlik göstererek elde ediyoruz.
  • Kadınların geliştirdiği bilimi vurgulamak. Katılan araştırmacıların büyük bir yüzdesi kadın olacaktır. Bilimde kadın figürünü ve Akdeniz’in önemli kadın bilim insanlarını yücelteceğiz. Bu şekilde, normalde erkek klişesini gören nüfusun %50’sinin bilimsel faaliyete katılımını teşvik edeceğiz ve bu gerçeği de aydınlatacağız.
  • Bir bilim insanı olarak araştırma projelerine katılmanın ne kadar ödüllendirici olabileceğini göstermek. Burada, önceki faaliyetlerde aktif bir katılımcı olmanın ne anlama geldiğini ilk kişide tanımlamaya başlıyoruz. Hem erkek hem de kadın araştırmacıların elde ettikleri başarıları, hedefe ulaşmaları ve bunun kişisel ve profesyonel düzeyde ne anlama geldiğini gösteren deneyimler, referanslar ve oyunlar ile hayata geçiriyoruz. Ve ne kadar seyahat ediyorsunuz!
  • Bilimsel çalışmaların sonunda mevcut seçeneklerin çeşitliliğini göstermek. Bilim insanı olmak, her ne kadar bunu da kapsıyorsa bile, laboratuvar önlüğü giyip kendinizi laboratuvara kilitlemek değildir. Akademik hayatın ötesinde çok çeşitli profesyonel alternatifler var. İş dünyası, bilimsel iletişim dünyası veya sonuçların Ar-Ge’ye aktarımı. Patentler, eğitim, Ar-Ge yönetimi, girişimcilik, yatırım ve daha niceleri…
  • Bilimsel bir kariyer okurken edindiğimiz farklı becerileri göstermek. Bir önceki noktanın çizgisini takip ederek, bu hedefle, gelecekte bir iş bulmak söz konusu olduğunda, bilim kariyeri yapmanın neyi telafi edeceğine dair mevcut korkuyu azaltmayı başarıyoruz.
  • Bilimsel kariyer geliştiren insanlar hakkındaki tabuları ve önyargıları azaltmak. Laboratuvarda, önlüğü ile kilitli kalmış araştırmacının vizyonunu aydınlatmaya devam ediyoruz. Bir bilim insanı olabilir ve normal bir hayat sürebilirsiniz, hatta şakalar yapabilirsiniz! Bilim insanlarının kendi araştırmalarını dans, tiyatro veya stand-up komedi monologları gibi klasik kültürel formatlar aracılığıyla bize anlattıkları bilim yayma faaliyetleri yürüteceğiz.
  • Bilimsel araştırmamızın açık karakterini göstermek. Açık Bilim kavramı, açık yayın politikalarının ötesine geçer. Avrupa Birliği ve diğer birçok kurum tarafından teşvik edildiği gibi, bilim kamusal olmalı ve toplumla ve toplum için araştırma yapılmalıdır. Gece etkinlikleri, vatandaşları bilimsel görevlerin farklı aşamalarına dahil etmeye, fikirleri paylaşmaya, sonuçları göstermeye ve belirli araştırma alanlarında yeni görüşleri teşvik etmeye yardımcı olacaktır.
  • Bilimin işbirlikçi ve Avrupalı doğası hakkındaki farkındalığı artırmak. Araştırmamız uluslararası, çünkü araştırma personelinin gerekli ve etkili hareketliliği, aynı zamanda Avrupa finansmanı sayesinde gerçekleşiyor. Ardışık çerçeve programları aracılığıyla Avrupa, kaliteli bilimi desteklemekte ve uluslararası ve disiplinler arası işbirliğini teşvik etmektedir. Gece etkinlikleri, her kurumda geliştirilen Avrupa projelerini tanıtacak ve farklı araştırma gruplarının uluslararası işbirliğini gösterecektir. MSCA Bireysel Bursları gibi programlar aracılığıyla finanse edilen en genç araştırmacılara özel ilgi gösterilecektir.
Ve hepsi, projeye entegre edilen farklı bölgelerde yer alan Ar-Ge’de gerçekleşen bilgi ve değişim ağlarında bir yolculuk olan Akdeniz bilimi kavramını MEDNIGHT 2022 projesi ile aktarmaya odaklanıyor.
MEDNIGHT