SYMPHONY (Eugenio Coronado)

Eugenio Coronado rep un nou projecte FET-OPEN de suport europeu a Tecnologies Futures i Emergents

El catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat de València Eugenio Coronado acaba de rebre finançament de la convocatòria FET-OPEN de H2020. SINFONIA, com es denomina el projecte, és la tercera iniciativa que l’investigador de l’Institut de Ciència Molecular (ICMol) manté activa en aquesta línia de suport europeu a tecnologies avançades i innovadores.

Plantejat en el camp de les TIC, SINFONIA (Selectively activated information technology by hybrid organic Interfaces) proposa l’emmagatzemament i transport d’informació en interfícies híbrides formades per molècules fotoactives i materials antiferromagnètics. “Es tracta d’una nova aproximació per a la tecnologia de la informació que, a diferència de la tecnologia convencional CMOS, té un consum molt baix d’energia, ja que no requereix ni corrents elèctrics ni elèctrodes per emmagatzemar i transmetre informació”, assenyala Coronado, participant espanyol d’aquest projecte altament competitiu i estretament relacionat amb les línies d’investigació estratègiques de l’ICMol centrades en l’espintrònica molecular i en els materials bidimensionals. “la nostra aportació a aquest projecte consisteix a desenvolupar superfícies híbrides formades per molècules fotoactives ancorades sobre un material antiferromagnètic que permeta transformar un estímul òptic en un senyal magnètic propagable a distàncies de centenars de nanòmetres”, puntualitza. “El nostre somni és dissenyar un dispositiu de grandària nanomètrica purament molecular, on la unitat fotoactiva i el material antiferromagnètic estiguen basats en molècules i en el qual aquest últim siga un material bidimensional de gruix nanomètric; un desafiament que posarà a prova tant la versatilitat química de la nostra aproximació com les possibilitats de miniaturització d’aquesta nova tecnologia”, conclou.

Les ajudes FET-OPEN estan orientades a enfortir grans projectes d’investigació científica i tècnica d’excel·lència lligats a tecnologies rupturistes i duts a terme mitjançant col·laboració. En el cas de SINFONIA, a més de la Universitat de València formen part de la iniciativa el Politecnico di Milano i la Università degli Studi di Milano, el Consiglio Nazionale delle Ricerche d’Itàlia, el CIC nanoGUNE de Sant Sebastià, el CNRS francès, l’empresa THATec Innovation GmbH –especialitzada en sistemes personalitzats per a la microscòpia d’escaneig òptic i en l’automatització de la infraestructura del laboratori–, i el grup THALES SA, líder mundial en electrònica i un actor clau en nombrosos mercats com l’aeroespacial, el transport terrestre, la identitat i seguretat digital, la seguretat física i cibernètica, i la defensa.

Coordinat pel Politecnico di Milano (Itàlia), està previst que SINFONIA comence a executar-se a l’inici de 2021. El projecte, que tindrà una vigència de tres anys, compta amb un pressupost global de 3,3 milions d’euros, 408.000 dels quals seran gestionats des de l’ICMol.

Es tracta del tercer FET-OPEN que el catedràtic de Química Inorgànica i director de l’Institut de Ciència Molecular (ICMol) de la Universitat de València manté actiu, ja que compta amb dos més aconseguits en 2019 i 2018, que es desenvolupen en els camps de l’espintrònica molecular (projecte COSMICS) i la computació quàntica (projecte FATMOLS).

Skills

Posted on

September 17, 2021

Submit a Comment

Your email address will not be published.