Sistema de governança ètica per a RRI en centres d’ensenyament superior, finançament i recerca

El projecte ETHNA System, coordinat per la Universitat Jaume I (UJI), té com a objectiu desenvolupar i implementar un sistema ètic de meta-governança per a la gestió de la investigació i la innovació responsable (RRI, per les sigles en anglès) en institucions d’ensenyament superior, centres de recerca i organismes de finançament de la investigació.
ETHNA System proposa una estructura bàsica perquè cada institució puga construir la seua pròpia governança ètica de RRI i escollir el seu nivell de compromís en funció dels seus recursos i capacitats. La idea d’ETHNA System és formar una infraestructura ètica basada en un suport administratiu i sostinguda per tres eines: Codi ètic i bones pràctiques, Comitè ètic i Línia directa d’ètica. El sistema ETHNA s’implementarà i validarà dins de 6 institucions europees en el context de l’educació superior, el finançament de la investigació, els ecosistemes d’innovació i els centres de recerca.
D’aquesta manera, el projecte pretén contribuir a la implementació de canvis institucionals en les estructures de recerca i innovació de la Unió Europea des d’una perspectiva ètica per promoure i institucionalitzar l’RRI, que té entre els seus pilars bàsics l’ètica i la integritat de la investigació, la igualtat de gènere, la ciència oberta i el compromís ciutadà.

Specific program: H2020-EU.5. – Science with and for Society

Call identifier: H2020-SwafS-2019-1

Grant Agreement number: 872360 – ETHNA System

Skills

Posted on

September 19, 2021

Submit a Comment

Your email address will not be published.