Els objectius de MEDNIGHT

L’objectiu de MEDNIGHT és generar un Mediterrani enfortint la unitat, visibilitzant els nostres problemes comuns i reforçant i donant suport a la ciència treballant cap a les nostres majors preocupacions: la ciència és el futur i és un assumpte d’homes, dones, infància i joventut

Des de la Unió Europea s’impulsen diferents accions globals per a fer atractives les carreres científiques i tècniques per a la gent més jove . La Setmana Europea de la Ciència en aquell moment o la Nit Europea dels Investigadors i els programes d’Escola Oberta que impulsa SWAFS hui són algunes de les línies estratègiques desenvolupades per a intentar promoure l’acostament de la joventut cap a les professions del futur. Des de MEDNIGHT farem les nostres aportacions a aquestes línies estratègiques de la UE per a promoure les vocacions científiques entre la joventut i la població en general. Volem mostrar l’atractiu i la importància del treball i la professió investigadora per al gran públic, realitzant una sèrie d’activitats emmarcades sota el paraigua comú del que hem anomenat “Ciència Mediterrània”.

Es tracta de visibilitzar el conjunt d’activitats científiques i la figura de les persones investigadores del nostre entorn més pròxim i per a això concentrarem els nostres esforços a mostrar la ciència mediterrània com a part del nostre patrimoni històric i cultural, així com la importància i beneficis que té. Pot portar-nos, com a societat , a formar part del món de la investigació.

Posarem l’accent principalment en les investigadores del Mediterrani

Històricament s’ha demostrat la ciència que realitzen els homes, la qual cosa dificulta que la meitat de la població, les dones, s’identifiquen amb els assoliments. Per això, a més de visibilitzar la figura de la dona en la investigació, anomenarem el nostre esdeveniment en valencià, castellà, italià, grec… de manera femenina: com en valencià “La Nit Mediterrània de les Investigadores” (La Nit Mediterrània d’Investigadors femenins), juntament amb el seu títol original en anglés “European Researchers Night». El nostre objectiu final és que la joventut i la societat en general se senten atrets per les carreres investigadores i per la ciència, i per a això generarem un marc estratègic que ens permeta enfocar els esforços de les entitats participants des d’una mateixa visió.

 La idea principal de la proposta és valorar la ciència i el treball científic a través dels seus segments, que poden ser més fàcilment recognoscibles per al públic al qual volem dirigir-nos. Per a això, definirem i valorarem la ciència mediterrània per a crear un sentiment d’identitat i pertinença, i reconéixer-la com una cosa de la qual podem enorgullir-nos . En primer lloc nosaltres, les persones que habitem el Mediterrani , però també pel reconeixement que pot haver-hi d’agents externs, com turistes i visitants de tot arreu del món, i especialment dels nostres conciutadans europeus. També es tracta de mostrar la pertinència de l’intercanvi de coneixements i experiències entre països europeus i més concretament els mediterranis.

L’establiment de metes

  • Mostrar la ciència, l’activitat científica i els seus actors com a font de progrés i benestar. Gràcies a la ciència millorem la nostra qualitat de vida. Mostrar els beneficis socials de la ciència, i especialment de la ciència mediterrània, ens fa sentir-la com un patrimoni immaterial que hem de cuidar. Amb aquest objectiu, volem que hi haja un acostament ciutadà i establir les bases de confiança necessàries perquè els joves se senten atrets pel seu funcionament i els camins que ens porten a ell. Un subobjectiu i meta important és sensibilitzar sobre el clima i el medi ambient, prestant especial atenció al Green Deal de la UE.
  • Mostrar l’impacte de l’activitat científica en el nostre dia a dia. Amb aquest objectiu vam mostrar que la ciència està a tot arreu i fem un pas més. Si en el punt anterior buscàvem l’acostament, en aquest anem una mica més enllà, facilitant la comprensió, el perquè i el com ens beneficia socialment. I ho aconseguim mostrant un munt d’activitats atractives amb un alt component científic, a l’abast de totes les persones .
  • Destacar la ciència desenvolupada per dones. Un gran percentatge dels investigadors participants seran dones. Exaltarem la figura de la dona en la ciència i de les grans científiques del Mediterrani. D’aquesta manera estarem promovent la participació del 50 % de la població que normalment ha vist l’estereotip masculí dins de l’activitat científica, amb la qual cosa també desmitifiquem aquest fet.
  • Mostrar com de gratificant pot ser com a científica o científic participar en projectes d’investigació. Ací comencem a identificar en primera persona el que significa participar activament en les activitats anteriors. Experiències, testimoniatges i jocs a través dels quals tant investigadors com investigadores mostren els èxits aconseguits, els assoliments i el que això significa a escala personal i professional. I tot el que es viatja!
  • Mostrar la diversitat d’opcions existents en finalitzar els estudis científics. Ser científica o científic no significa portar una bata i tancar-se en un laboratori, encara que també implica això. Hi ha una gran varietat d’alternatives professionals més enllà de la vida acadèmica. El món empresarial, el de la comunicació científica o el de la transferència de resultats en R+D. Patents, formació, gestió d’R+D, emprenedoria, inversió i un llarg etcètera.
  • Mostrar les diferents habilitats que adquirim en estudiar una carrera científica. Seguint la línia del punt anterior, amb aquest objectiu aconseguim reduir la por existent sobre el que compensa fer carreres de ciències a l’hora d’aconseguir un treball en el futur.
  • Reduir els tabús i prejudicis sobre les persones que desenvolupen carreres investigadores. Continuem desmitificant la visió de l’investigador i investigadora de bata blanca tancada en el laboratori. La ciència es desenvolupa amb bata, sense bata, en laboratoris, biblioteques… i, com no, al carrer… fins i tot fent acudits! Realitzarem activitats de divulgació científica utilitzant formats culturals clàssics, on els protagonistes de la ciència conten les seues investigacions a través de monòlegs de dansa, teatre o stand-up comedy.
  • Mostrar el caràcter obert de la nostra investigació científica. El concepte de Ciència Oberta va més enllà de les polítiques de publicació en obert. Tal com fomenten la Unió Europea i moltes altres institucions, la ciència ha de ser pública i la investigació ha de fer-se amb i per a la societat. Les activitats de la MEDNIGHT ajudaran a incorporar la ciutadania a les diferents etapes de les tasques científiques, compartint idees, mostrant resultats i fomentant nous punts de vista sobre línies d’investigació específiques.
  • Augmentar la consciència sobre el caràcter col•laboratiu i europeu de la ciència. La nostra investigació és internacional, a causa de la necessària i efectiva mobilitat del personal investigador, però també gràcies al finançament europeu. A través dels successius programes marc, Europa dona suport a la ciència de qualitat i promou la col•laboració internacional i interdisciplinària. Els esdeveniments de la MEDNIGHT donaran a conéixer els projectes europeus desenvolupats en cada institució i mostraran la col•laboració internacional dels diferents grups d’investigació. Es prestarà especial atenció a investigadores i investigadors més joves finançats a través de programes com les beques individuals MSCA.
I tot això enfocat a transmetre el concepte de ciència mediterrània, un viatge a través de xarxes de coneixement i intercanvi materialitzat en la R+D que es realitza en les diferents regions integrades en el projecte
MEDNIGHT 2023.