Επιλογή Σελίδας
Mind the Lab: SenseLab Space Informatics Research Group

Mind the Lab: SenseLab Space Informatics Research Group

Πολυτεχνείο Κρήτης | Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστηµών SenseLab Space Informatics Research Group 1. Μη επανδρωμένα συστήματα 2. Τεχνολογία αισθητήρων Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Παναγιώτης Παρτσινέβελος...