Ως προάγγελος των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου προγραμματίστηκε μια σειρά δράσεων της SciCo, Greece, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιο χώρο που βρίσκεται έξω από το Επιμελητήριο Λέσβου και αποτελεί κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας του νησιού. Ο κόσμος που περνούσε από εκεί, είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε διάφορα πειράματα του Mind the Lab, να παρατηρήσει τον Ήλιο με ένα τηλεσκόπιο, να κοιτάξει μέσα από ένα ψηφιακό μικροσκόπιο, να γνωρίσει τεχνολογίες AR και να παρακολουθήσει την έκθεση των Μεσογειακών Προσώπων της Επιστήμης.

Παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες, η παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου ήταν πολύ ενεργή. Το Τμήμα Επιστήμης και Διατροφής έκανε πειράματα και εξέτασε τις προτιμήσεις των ανθρώπων στα τρόφιμα και μίλησε για το πώς η επιστήμη μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία του καταναλωτή για συγκεκριμένες επιλογές τροφίμων. Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας παρουσίασε μια έκθεση με τις υπερσύγχρονες και ασφαλείς έξυπνες συσκευές τους για τη διατήρηση του υλικού της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις οποίες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει σε τοπικά μουσεία της Λέσβου.

Επιπλέον, εθελοντές της SciCo Greece, ντόπιοι και φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχαν στον καθαρισμό της παραλίας της Παναγιούδας στη Λέσβο.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο νησί της Λέσβου, αρκετές δράσεις Mind the Lab πραγματοποιήθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων Kara Tepe. Παράλληλα με τα επιστημονικά πειράματα τουMind the Lab, διαβάστηκαν στα παιδιά του καταυλισμού μερικά παραμύθια της επιστήμης, τα οποία είχαν γραφεί στον προηγούμενο διαγωνισμό “Tales from Mednight”. Οι πρόσφυγες είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν μέσα από ένα τηλεσκόπιο και να γνωρίσουν τους αστερισμούς στον ουρανό και την αστρονομία γενικότερα, αφού παρακολούθησαν την έκθεση των Μεσογειακών Προσώπων της Επιστήμης.