Personal investigador de la Universitat d’Alacant ha elaborat el primer mapa de probabilitat de col·lapse en edificis de formigó armat per a la península. El producte forma part dels resultats finals del Projecte REPTES 2016: Escenaris de moviment del sòl enfocat cap al risc sísmic. Aplicació a escenaris de danys, pèrdues i plans d’emergència (CGL2016-77688-R), i està dins de les activitats del projecte europeu H2020 TURNkey: Towards habite Earthquake-resilient Urban Societies through a Multi-sensor-based Information System enabling Earthquake Forecasting, Early Warning and Rapid Response actions (grant agreement No 821046).

Els investigadors Alireza Kharazian, Sergio Molina, Juan J.Galiana i Noelia Agea de l’Institut Multidisciplinari per a l’Estudi del Medi (IMEM) han obtingut, en primer lloc, un mapa actualitzat de la perillositat sísmica al nostre país. A partir d’eixa informació, i tenint en compte la fragilitat de les edificacions, han analitzat el comportament de la probabilitat de col·lapse i han representat aquesta informació en forma d’un mapa de coeficient de risc. El mapa i els resultats del treball acaben de ser publicats el 29 de juliol en l’article “Risk-targeted hazard maps for Spain”, editat en la revista científica Bulletin of Earthquake Engineering.

Els científics han observat que aquesta probabilitat de col·lapse no solament depèn del valor d’acceleració de disseny, que actualment s’indica en la normativa sismoresistent, sinó també de la forma de la corba de perillositat sísmica. Després d’analitzar les ciutats amb més perillositat sísmica del nostre país, l’equip investigador ha notat que l’acceleració de disseny hauria d’augmentar en totes per a disminuir la probabilitat de col·lapse. El major augment hauria de fer-se a Múrcia, seguida d’Alacant, la qual cosa podria explicar també els considerables danys que van ocórrer a Llorca després del terratrèmol del 2011. L’estudi ha rebut finançament i col·laboració dels ajuntaments d’Alacant i d’Elx.

El 2022, la UA i l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències lideraran una “prova de concepte” a la província d’Alacant per a demostrar la utilitat dels algorismes científics i la plataforma de gestió d’emergències sísmiques que s’estan desenvolupant dins el projecte TURNkey.

Referència bibliogràfica:

Kharazian, A., Molina, S., Galiana-Merino, J.J. et al. Risk-targeted hazard maps for Spain. Bull Earthquake Eng (2021).

Fuente: www.ua.es