Επαναχρωματισμός Ψηφιοποιημένων Πινάκων Τέχνης για Άτομα που πάσχουν από Δυσχρωματοψία

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας σχεδίασε αυτό το εργαστήριο με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή υβριδικών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης στην επεξεργασία ψηφιοποιημένων έργων τέχνης με σκοπό την ενίσχυση της χρωματικής πληροφορίας που αυτά περιέχουν, ώστε να καταστεί εφικτή η βελτίωση της οπτικής αντίληψης ατόμων που πάσχουν από δυσχρωματοψία. Μελετώνται και αναλύονται δύο τύποι δυσχρωματοψίας: (α) η πρωτανοπία και (β) η δευτερανοπία. Η μέθοδος που τελικά προκύπτει επαναχρωματίζει επιτυχώς ψηφιοποιημένους πίνακες τέχνης έχοντας ως γνώμονα την διατήρηση της φυσικότητας και την βελτίωση της αντίθεσης, έτσι ώστε να γίνονται καλύτερα αντιληπτά από τα εν λόγω άτομα.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί για σχολεία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διοργανωτής: Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Συντονιστής: Γεώργιος Τσεκούρας

Υποβολή Σχολίου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.