Ιστορίες από το MEDNIGHT

Υποβάλετε τις ιστορίες σας μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023!

Υποβολή

Οι ιστορίες από το MEDNIGHT είναι μία δραστηριότητα της Μεσογειακής Βραδιάς Ερευνητή, Mednight, που συνίσταται σε έναν λογοτεχνικό διαγωνισμό διηγημάτων επιστημονικής θεματολογίας με εκπαίδευση για την ανάπτυξή τους που αναφέρεται στο τέλος αυτού του κειμένου. Τα έργα που θα βραβευτούν θα παρουσιαστούν σε ενημερωτικές δραστηριότητες. Ο κύριος στόχος είναι να προσεγγίσει την μεσογειακή επιστήμη, με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο, εστιάζοντας σε παιδιά στα νοσοκομεία, σε μετανάστες στα κέντρα υποδοχής και σε ηλικιωμένους σε ιδρύματα.

Η πρωτοβουλία είναι εξαγώγιμη και έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων άλλων οργανισμών. Οι ιστορίες από το Mednight θα αποτελέσουν αντικείμενο αφήγησης και θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Μεσογειακής Βραδιάς  Ερευνητή.

Ως παραδείγματα θεμάτων που πρέπει να καλυφθούν στις ιστορίες προτείνονται: Υγεία, Μεσόγειος Θάλασσα, ανθρωπολογία και ιστορία, ρύπανση, βιοποικιλότητα, γυναίκες και επιστήμη, έκτακτη ανάγκη λόγω κλίματος, γεωλογία, μηχανική, διατροφή,  καθαρή ενέργεια και αστρονομία. Στους διαγωνιζόμενους/ες θα προσφερθεί ένα διαδικτυακό μάθημα για το πώς να δημιουργήσουν μια ιστορία επικοινωνίας της επιστήμης, το οποίο θα αποτελείται από ένα μάθημα για την ιστορία της επιστήμης και ένα εργαστήριο συγγραφής παραμυθιών. 

Εκπαιδευτές/τριες, επιστήμονες και ερευνητές/τριες θα παρουσιάσουν ιστορίες από το Mednight σε νοσοκομεία, κέντρα υποδοχής μεταναστών και οίκους ευγηρίας, σε συνδυασμό με  άλλες ψυχαγωγικές, ενημερωτικές και επιστημονικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν επίσης εκπαίδευση στη διερμηνεία. Το MEDNIGHT θα αναδείξει την επιστημονική δραστηριότητα με συναρπαστικές, διασκεδαστικές και σαφείς δράσεις. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθώντας παράλληλα στη συναισθηματική ενίσχυση των παρευρισκομένων, το επιστημονικό πνεύμα θα ενθαρρυνθεί και θα θεμελιωθεί. Από τους νέους μέχρι τους μεγαλύτερους, θα κατανοήσουν ότι η επιστήμη είναι τόσο απαραίτητη για την πρόοδο της κοινωνίας όσο και συναρπαστική.

ONLINE TRAINING. Javier Ordóñez

ONLINE TRAINING. Natalia Pérez-Galdós