YARIŞMA KURALLARI – “Mednight’tan Masallar”

 

“Mednight’tan Masallar” 2024 Edebiyat Yarışması Kuralları

MEDNIGHT – Akdeniz Araştırmacıları Gecesi “Mednight’tan Masallar” edebiyat yarışmasını duyurur.

“Mednight’tan Masallar” edebiyat yarışması, Akdeniz’deki bilimsel faaliyetleri toplumun farklı kesimlerine keyifli ve eğlenceli bir şekilde yaklaştırmak amacıyla düzenlenmektedir. Yarışmanın temel amacı hem bugünümüzü inşa edenlere hem de yakında toplumumuzun ilerlemesinde bayrağı devralacak olanlara bilimsel ruhu aşılamak ve teşvik etmektir.

Yarışma aynı zamanda bilimsel faaliyet ve yöntemin öneminin yanı sıra keşiflerin toplumumuzun ilerlemesiyle olan ilgisini ortaya koymaya da hizmet edecektir. Aynı zamanda bilimin, klişelerin ötesinde, gerekli olduğu kadar eğlenceli olduğunu da gösterecektir.

Katılımı ve eserlerin oluşturulmasını kolaylaştırmak amacıyla, kayıtlı katılımcılara, bu kurallarda açıklanan kanal aracılığıyla, popüler bir bilim hikâyesinin nasıl oluşturulacağına dair bir eğitim videosunun yanı sıra, olası temalar için ilham kaynağı olabilecek Akdeniz Biliminin tarihi hakkında bir ders verilecektir. Ayrıca, projenin diğer faaliyetlerinin başlıkları da ilham kaynağı olacaktır: Gökyüzü ve Yıldızlar; Kökler: Akdeniz Mirası; Mednight Bahçeleri; Mednight Makineleri.

Kurallar:

1. Başvuruların belirtilen kurallara uygun olması koşuluyla, reşit olan herkes ödüle hak kazanır. Bu kurallara uyulmaması katılımcıyı otomatik olarak diskalifiye edecektir.

2. Eserlerin yayınlanmamış ve özgün olması, çocuklara veya toplumun geneline yönelik olması ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Başka bir ödül kazanmış veya yayınlanmış başka bir metnin tamamen veya kısmen kopyası veya değiştirilmiş hâli olan yazılar, yarışma dışı bırakılacaktır. İki kategori belirlenmiştir: a) Çocuklar için masallar (3-8 yaş), b) Toplumun geneli için masallar (9 yaş ve üzeri).

3. Masalların gönderilebileceği diller; İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Türkçe, Yunanca veya İngilizcedir.

4. Masalların teması şu koşulları karşılamalıdır: Masal, kuralların ikinci bölümünde belirtilen yaşları hedef alarak, bilimi genel kamuoyuna ve bilimsel faaliyet dışında yaygınlaştıracak şekilde tasarlanacaktır.

5. Masal, düzyazı olarak yazılmalıdır ancak içeriğinin bir parçası olarak şiir de içerebilir.

6. Masalın konusu, bir bilim alanı ve bu alanın bilimsel yöntem, tümdengelim, keşifler ve araştırma faaliyetinin görevleri gibi tanınabilir unsurlarıyla ilgili olacak; ayrıca bu bilimsel unsurların yeniden yaratılmasını teşvik edecektir. Akdeniz’de, tarih boyunca, günümüzde gerçekleşen veya gelecekte gerçekleşecek olan bilimin herhangi bir yönü ve unsuru da masalın konusu olabilir.

7. Kayıtlı katılımcılara, bu kurallarda açıklanan mekanizma aracılığıyla, video oturumuyla Akdeniz bilim tarihi dersi ve yine videoyla verilen kısa öykü yazma atölyesinden oluşan ve https://mednight.eu/tales-intro/ linki üzerinden erişilebilen çevrimiçi bir eğitim sunulacaktır.

8. Sunulan metinler en fazla 1500 kelime uzunluğunda olacaktır. Orijinal metin, Times New Roman yazı tipinde, başlık dâhil 12 puntoyla, 1,5 satır aralığıyla, her iki tarafta 2 santimetre kenar boşluğuyla, resim veya illüstrasyon olmadan yazılmalıdır. Sayfalar numaralandırılmalıdır.

9. Çalışmalar, bu maddenin ve kuralların sonunda bağlantısı bulunan form kullanılarak elektronik ortamda gönderilmelidir. PDF formatındaki metin dosyası eklenmelidir; dosya herhangi bir kişisel ayrıntı içermemeli, yalnızca başlık ve takma ad (rumuz) bulunmalıdır. Katılım formu yarışma web sitesinden doldurulabilir: https://mednight.eu/tales-intro/

10. Bu kurallar, 10 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanacak ve eser gönderme süresi bu kuralların yayınlanmasıyla aynı gün başlayacaktır. Eser gönderme süresi, 15 Ağustos 2024 Orta Avrupa saatiyle (CET) 23:59’da sona erecektir. Bu tarihten sonra en geç 5 gün içinde, sunulan eserlerin geçici listeleri yayınlanacaktır.

11. Jüri, bilimsel ve edebi alanlarda tanınmış deneyime sahip kişilerden oluşacaktır. Jüri, karar verme ve ödülü verme yetkisine ek olarak, bu kuralları yorumlama yetkisine de sahip olacaktır. Jürinin kararı nihai olacak ve ödül geçersiz ilan edilebilecektir. Hiçbir jüri üyesi bu yarışmaya katılamaz.

12. Sunulan metinlerin görüşülmesi ve nihai oylama Ekim 2024 tarihinde yapılacaktır.

13. Güncel başvuru çağrısı, kabul edilenlerin listesi ve jüri kararı ile bu yılın jüri üyeleri https://mednight.eu adresinde yayınlanacaktır. Jürinin kararı ayrıca bir basın bülteninde ve sosyal ağlardaki çeşitli yayınlar aracılığıyla duyurulacaktır.

14. Ödül, kazanan tüm eserlerin derlenerek ISBN’li çevrimiçi bir kitap olarak yayınlanmasının yanı sıra eserlerin MEDNIGHT konsorsiyumundaki ülkelerin Avrupa Araştırmacıları Gecesi etkinliklerinde temsil edilmesinden oluşacaktır. Kitap, çeşitli dillere tercüme edilecektir.

15. Kişisel verilerin korunması: Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kurum, carretera de Beniel, kilómetro 3,2 adresindeki Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura’dır (MUDIC). Posta kodu 03312 Orihuela’dır. Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ödüllerin yönetimidir.

16. MUDIC ve MEDNIGHT, kazanan eserleri Akdeniz Araştırmacıları Gecesi projesi kapsamındaki etkinlikler ve bilimi yaygınlaştırma faaliyetleri için kullanma hakkını, eser sahipleri lehine herhangi bir ücret ödemeksizin saklı tutar. Kazanan eserler, Creative Commons lisansı (CC) altında, ticari olmayan kullanımla lisanslanacak, yazarlardan bahsedilecek ve aynı şekilde paylaşılacaktır. MUDIC, amacı Akdeniz bilimsel faaliyetlerini yaygınlaştırmak olan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

17. Bu yarışmaya katılım, bu ödülleri yöneten genel ve özel kuralların tam olarak kabul edildiği anlamına gelir. Bu kuralların yorumlanmasında şüpheye düşülmesi hâlinde, her jüri, organizasyonla mutabık kalarak en adil olduğunu düşündüğü kararı verecektir.

 

Başvuru