Impuls del rendiment fotovoltaic mitjançant la interacció sinèrgica de les perovskites i els punts quàntics semiconductors d’halogenurs

L’objectiu del projecte No-LIMIT és millorar l’eficiència de les cèl·lules solars mitjançant la interacció sinèrgica de materials per superar les limitacions de la conversió fotovoltaica actual.


El projecte avançarà en la generació d’un nou compost amb capacitat d’explotació solar a partir de la barreja de dos materials relativament nous. En primer lloc, els punts quàntics, sorgits al laboratori per confinament quàntic, que els proporciona noves propietats, juntament amb la perovskita, una família de materials amb una eficiència de conversió solar molt alta.

Specific program: European Research Council (ERC).
Call identifier: ERC-2016-COG
Grant Agreement number: 724424 – NO-LIMIT

Skills

Posted on

September 19, 2021

Submit a Comment

Your email address will not be published.