The IES Montserrat Roig Air Fair Project at the Mediterranean Science El Caleidoscopio Fairs
The IES Bernat Guinovart Air Fair Project at the El Caleidoscopio Fairs Mediterranean Science
Project The Air Fair of the IES Canónigo Manchón at the El Caleidoscopio Fairs Mediterranean Science
The IES Josep Segrelles Air Fair Project at the Mediterranean Science El Caleidoscopio Fairs