Επιλογή Σελίδας
Διάλογος για τη κλιματική αλλαγή

Διάλογος για τη κλιματική αλλαγή

Σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών και μεγάλων προκλήσεων για το φυσικό περιβάλλον η αξία της συζήτησης για το μέλλον των Μεσογειακών χωρών και αλλά και τις αλλαγές που θα επέλθουν σε αυτές λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι ύψιστης σημασίας. Αναγνωρίζοντας την αξία της...