Επιλογή Σελίδας
Mind the Lab: Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab)

Mind the Lab: Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab)

Πολυτεχνείο Κρήτης | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) 1. Εφαρμογές του 3d printing στην καθημερινότητα και την εκπαίδευση 2. Καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής περιήγησης και προβολής για την ανάδειξη μνημείων...
Mind the Lab: Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab)

Mind the Lab: Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab)

Πολυτεχνείο Κρήτης | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) 1. Εφαρμογές του 3d printing στην καθημερινότητα και την εκπαίδευση 2. Καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής περιήγησης και προβολής για την ανάδειξη μνημείων...
Mind the Lab: 3D Printing και Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR)

Mind the Lab: 3D Printing και Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR)

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης Θα παρουσιάσει τις εφαρμογές του 3d printing στην καθημερινότητα και την εκπαίδευση, εφαρμογές projection mapping καθώς και εφαρμογές augmented reality για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και...