“Το Φαρμακείο της Φύσης στην Κύπρο: Προστασία Βιοποικιλότητας και Θεραπείες Καρκίνου”

“Το Φαρμακείο της Φύσης στην Κύπρο: Προστασία Βιοποικιλότητας και Θεραπείες Καρκίνου”

Βραδιά του Ερευνητή 20/9/24 “Το Φαρμακείο της Φύσης στην Κύπρο: Προστασία Βιοποικιλότητας και Θεραπείες Καρκίνου” Περιγραφή: Κάθε φορά που ένα είδος εξαφανίζεται, χάνεται μαζί του και μια πιθανή αντικαρκινική θεραπεία. Ελάτε στη Βραδιά του Ερευνητή 2024...