Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των ερευνητών, των σχολείων και ττου μαθητικού κοινού μέχρι τον Μάρτιο, όπου πάνω από 1200 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στη δραστηριότητα “Ερευνητές στα Σχολεία” που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Μεσογειακής Βραδιάς Ερευνητή – Mednight, διοργανώθηκαν νέες επισκέψεις και δραστηριότητες τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Πιο συγκεκριμένα, 10 ερευνητές και ερευνήτριες, κυρίως από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του πανεπιστημίου Αιγαίου, επισκέφθηκαν 16 ακόμα σχολεία. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, περισσότεροι/ες από 560 μαθητές και μαθήτριες και ενημερώθηκαν με διαδραστικό τρόπο για κοινωνικά θέματα, την επιστήμη των προφίμων, περιβαλλοντικά θέματα και τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας. Επίσης, κατανόησαν καλύτερα την αξία της επιστήμης και το έργο των ερευνητών, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των γυναικών στην ανάπτυξη της επιστήμης.

Λόγω της ολοκλήρωσης της φετινής ακαδημαικής χρονιάς, νέες δράσεις θα προγραμματιστούν την ερχόμενη σχολική χρονιά προκειμένου να συμμετάσχουν περισσότεροι/ες μαθητές και μαθήτριες.