Το περιβάλλον απειλείται από την παρουσία συνθετικών οργανικών ενώσεων που παρουσιάζουν υψηλή ανθεκτικότητα και κινητικότητα. Η διεθνής ονομασία των συγκεκριμένων ουσιών είναι Persistent and Mobile (PM) Substances. Το ερευνητικό προγράμμα ZeroPM – Zero Pollution of Persistent and Mobile Substances χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το πρόγραμμα Horizon 2020.

Το ερευνητικό προγράμμα ZeroPM – Zero Pollution of Persistent and Mobile Substances χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το πρόγραμμα Horizon 2020. Συντονίζεται από το Νορβηγικό Γεωτεχνολογικό Ινστιτούτο – NGI και σε αυτό συμμετέχουν συνολικά 16 εταίροι, μεταξύ αυτών και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως το 2026 και σε αυτό θα συνεργαστούν περισσότεροι από 60 ερευνητές με εκπροσώπους της βιομηχανίας, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την εξεύρεση καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για τη ρύπανση που προκαλείται από τις ουσίες PM.

Περισσότερες πληροφορίες για το ZeroPM μπορεί να βρεθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://zeropm.eu/