A través de la lectura de contes, els alumnes també poden aprendre nous conceptes científics relacionats amb la ciència d’una manera divertida i senzilla i amb un llenguatge que els és familiar. Mednight proporciona a les escoles una sèrie de contes i activitats perquè els professors puguen utilitzar-los en les seues classes i animar als estudiants a aprendre ciència d’una manera diferent.

Si voleu aquest recurs, ompliu el formulari següent.

Sol·licitud de recursos