Οι σημερινοί επιστήμονες ήταν επίσης νέοι άνθρωποι που πήγαιναν σχολείο και γυμνάσιο. Τι τους παρακίνησε να αφοσιωθούν στην επιστήμη και ποια είναι η έρευνά τους σήμερα; Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να φέρει την έρευνα σε διάφορους τομείς της γνώσης στα σχολεία, ώστε οι μαθητές να ακούσουν από πρώτο χέρι έναν ενεργό ερευνητή και να του θέσουν τις ερωτήσεις τους.

Αν θέλετε να ζητήσετε να έρθει ένας επιστήμονας στο σχολείο σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Θα ήθελα να έρθει ένας ερευνητής στο σχολείο μου