Μέσω της ανάγνωσης παραμυθιών, οι μαθητές μπορούν επίσης να μάθουν νέες επιστημονικές έννοιες που σχετίζονται με την επιστήμη με διασκεδαστικό, απλό τρόπο και σε μια γλώσσα που τους είναι οικεία. Η Mednight παρέχει στα σχολεία μια σειρά από παραμύθια και δραστηριότητες, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στις τάξεις τους και να ενθαρρύνουν τους μαθητές να μάθουν την επιστήμη με διαφορετικό τρόπο.

Αν θέλετε να λάβετε αυτό το βοήθημα, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Αίτηση για πόρους