Στον διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε ενήλικας, υποβάλλοντας μια αδημοσίευτη ιστορία ή παραμύθι που θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από έξι έως δώδεκα ετών. Τα παραμύθια ή οι ιστορίες μπορούν να γράφονται είτε στα αγγλικά, είτε στα ελληνικά. Το φετινό βραβείο θα αποτελείται από μια έκδοση συλλογής των νικητριών ιστοριών, η οποία θα περιλαμβάνει την απόκτηση και τη διαχείριση ενός αριθμού ISBN, καθώς και την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Μεσογειακής Βραδιάς του Ερευνητή, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις υπόλοιπες συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες.

Η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών είναι μέχρι τις 29 Ιουλίου στις 23:59 (UT), μέσω της ιστοσελίδας του έργου Mednight.