Partner

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FOTO VALÈNCIA

COM FER SLIME A CASA

UV

Aquesta experiència consisteix a fer el conegut slime a partir d’elements comuns de la vida quotidiana com cola transparent, bòrax i aigua. S’utilitzaran tints alimentaris per a pintar, i s’agregaran unes gotes de substàncies fluorescents que faran brillar la llum blava quan s’encenga amb una làmpara ultraviolada.

Format: presencial
Sessions: 4
Durada: 15/20 minuts
Públic: xiquets i xiquetes, i joves

COM NETEJAR AGUA AMB MOF

UV

Hi ha materials molt porosos, coneguts com a estructures organometàl·liques o MOF, que tenen estructures ordenades amb porus de mida molecular. Com si d’un conjunt de construcció es tractara, els MOF s’obtenen acoblant-ne les unitats, els lligands i els metalls, fet que dóna com a resultat infinites estructures possibles. Aquests materials són molt útils per atrapar i emmagatzemar molècules, de manera que destaquen en les seues aplicacions en biomedicina (per a l’alliberament controlat de fàrmacs) i el seu ús en implicacions ambientals (com la captura selectiva de gasos d’efecte hivernacle).

Format: presencial
Sessions: 4
Durada: 15/20 minuts
Públic: xiquets i xiquetes, i joves

LUMINISCÈNCIA

UV

Les perovskites han demostrat ser de gran interès tant en el camp de la fotoelectrònica com el de la fotovoltaica. En aquest taller es preparen nanopartícules luminescents mitjançant una tècnica ràpida i senzilla, en presència de lligands orgànics la funció és proporcionar estabilitat col·loïdal i confinar el material a la nanoescala.

Format: presencial
Sessions: 4
Durada: 15/20 minuts
Públic: xiquets i xiquetes, i joves

ARQUEOQUÍMICA: desxifrant “MATRIX”

UV

La incorporació de noves tecnologies als estudis arqueològics ens permet oferir una nova visió del passat, descobrint i generant dades que dibuixen una nova dimensió i compressió d’objectes relacionats amb el món antic, llançant-nos a un univers “MATRIX” on nous codis necessiten ser desxifrats.

Objectiu: Conèixer per a què serveixen les anàlisis de Raigs X, RAMAN i Espectroradiòmetre en l’estudi de materials arqueològics (ceràmica, os, pedra, pintura, metalls, etc.). En aquest taller es prepararan diferents mostres que es mesuraran explicant com funcionen els instruments utilitzats i com s’interpreten els resultats obtinguts.

Format: presencial
Sessions: 3 Durada: 30 minuts
Públic: xiquets i xiquetes, i joves

ESPECTACLE DE MONÒLEGS

UV

Conjuntament amb CSIC, FISABIO i INCLIVA, al llit del riu Túria a València, Maria Piles Guillem, investigadora del Laboratori de Processat d’Imatges de la Universitat de València farà un monòleg relacionat amb el canvi climàtic i la intel·ligència artificial.

Monòleg
Format: presencial
Durada: 10 minuts
Públic: públic general