UN PASSEIG PEL SISTEMA SOLAR (a escala)

UN PASSEIG PEL SISTEMA SOLAR (a escala)

Al campus de la UA hi hauran globus de diferent grandària que representaran a escala els planetes del sistema solar. Cada planeta manté la distància escalada respecte de la seua posició en el sistema solar i relacionat a un espai físic disponible al campus de la UA....