Επιλογή Σελίδας
Mind the Lab Experiment: 3-D pens corner

Mind the Lab Experiment: 3-D pens corner

Υπάρχει όριο στο ύψος της κατασκευής που μπορεί κάποιος μπορεί να φτιάξει χρησιμοποιώντας ένα 3D pen; Προσοχή! Η κατασκευή δεν πρέπει να πέσει. Ο ανταγωνισμός των επίδοξων αρχιτεκτόνων προβλέπεται...
Mind the Lab: Εκτόξευση πυραύλων

Mind the Lab: Εκτόξευση πυραύλων

Η εκτόξευση ενός πυραύλου είναι πολύ εντυπωσιακή για όλους. Πολλοί θέλουν να παρευρεθούν σε μία εκτόξευση πυραύλου. Ίσως τελικά αυτό να μην είναι ένα άπιαστο όνειρο. Μια απλή και διασκεδαστική εκτόξευση χάρτινου πυραύλου μπορεί να κάνει ο καθένας, χρησιμοποιώντας...
Mind the Lab: Η βραχυστόχρονη καμπύλη

Mind the Lab: Η βραχυστόχρονη καμπύλη

Το πρόβλημα της βραχυστόχρονης καμπύλης τέθηκε από τον Johann Bernoulli το 1696. Στην φυσική και τα μαθηματικά, μια βραχυστόχρονη καμπύλη είναι η συντομότερη πιθανή διαδρομή που ακολουθεί μια σφαίρα που πέφτει για να φτάσει από ένα σημείο σε ένα άλλο. Το κοινό...
Mind the Lab: Ηλιακά Πάνελ

Mind the Lab: Ηλιακά Πάνελ

Η ηλιακή ενέργεια είναι πολύτιμη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη μεγάλου μέρους των ανθρώπινων ενεργειακών αναγκών Το κοινό μπορεί να κατασκευάσει μοναδικά, ελαφριά και γρήγορα μοντέλα με ηλιακά πάνελ που κινούνται με την...
Mind the Lab: Η βίδα του Αρχιμήδη

Mind the Lab: Η βίδα του Αρχιμήδη

Η βίδα του Αρχιμήδη είναι μια κατασκευή που πιστεύεται ότι εφευρέθηκε από τον Αρχιμήδη τον 3ο αιώνα π.Χ. Συχνά, χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά νερού από χαμηλότερο επίπεδο εδάφους σε υψηλότερο για λόγους άρδευσης, πρόληψης πλημμυρών και πολλά άλλα. Ακόμα και σήμερα...