Καθαρισμός ακτής

Καθαρισμός ακτής

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες του Mednight είναι η μόλυνση της Μεσογείου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός παραλίας στο νησί της Λέσβου, με σκοπό είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τη ρύπανση των θαλασσών. Τοποθεσία: Παραλία...
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MEDNIGHT – Mediterranean Researchers’ Night, το Ίδρυμα Seneca – Οργανισμός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Περιφέρειας της Μούρθια προσφέρει στο κοινό την τρίτη έκθεσή του για τις γυναίκες επιστήμονες, με σκοπό να δώσει μια εικόνα της...
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MEDNIGHT – Mediterranean Researchers’ Night, το Ίδρυμα Seneca – Οργανισμός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Περιφέρειας της Μούρθια προσφέρει στο κοινό την τρίτη έκθεσή του για τις γυναίκες επιστήμονες, με σκοπό να δώσει μια...