ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Κανόνες Λογοτεχνικού Διαγωνισμού “Ιστορίες από το Mednight” 2023

Η Μεσογειακή Βραδιά Ερευνητή, “MEDNIGHT” προκηρύσσει, σε διαγωνιστική βάση, τον λογοτεχνικό διαγωνισμό “ Ιστορίες από το Mednight “.

 

Με στόχο να φέρει τη μεσογειακή επιστημονική δραστηριότητα πιο κοντά σε διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο, δημιουργήθηκε ο λογοτεχνικός διαγωνισμός “ Ιστορίες από το Mednight”. Ο κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει και να θεμελιώσει το επιστημονικό πνεύμα, τόσο σε εκείνους που έχτισαν το παρόν μας όσο και σε εκείνους που σύντομα θα πάρουν τη σκυτάλη της προόδου της κοινωνίας μας.

 

Ο διαγωνισμός θα χρησιμεύσει επίσης για να τονίσει τη σημασία της επιστημονικής δραστηριότητας και μεθόδου, καθώς και τη σημασία των ανακαλύψεων για την πρόοδο της κοινωνίας μας. Ταυτόχρονα, θα δείξει ότι η επιστήμη, πέρα από ο,τι πιστεύεται, είναι τόσο διασκεδαστική όσο χρειάζεται.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή και η δημιουργία των έργων, οι εγγεγραμμένοι/ες συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν, μέσω του καναλιού που περιγράφεται σε αυτούς τους κανόνες, ένα εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας εκλαϊκευμένης επιστημονικής ιστορίας, καθώς και μια διάλεξη για την ιστορία της Μεσογειακής Επιστήμης που μπορεί να χρησιμεύσει ως έμπνευση για πιθανά θέματα. Επιπλέον, οι τίτλοι των άλλων δραστηριοτήτων του έργου θα χρησιμεύσουν ως έμπνευση: Ουρανός και Αστέρια. Οι ρίζες: μεσογειακή κληρονομιά· Οι κήποι του Mednight. Οι μηχανές του Mednight.

Κανόνες:

 1. Κάθε άτομο νόμιμης ηλικίας δικαιούται το βραβείο, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμετοχές συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες θα αποκλείσει αυτόματα τον/την συμμετέχοντα/ουσα.
 2. Τα έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και πρωτότυπα, να προορίζονται για παιδιά και να μην έχουν κερδίσει βραβείο σε άλλο διαγωνισμό. Γραπτά που αποτελούν αντίγραφο ή τροποποίηση, συνολικά ή εν μέρει, άλλου βραβευμένου ή δημοσιευμένου κειμένου θα αποκλείονται. Υπάρχουν δύο κατηγορίες: α) Ιστορίες για παιδιά (3-8 ετών), β) Ιστορίες για νέους (9-17 ετών).

 3. Οι γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι ιστορίες είναι η ισπανική, η τουρκική, η ελληνική, η ιταλική, η βαλενθιανή ή η αγγλική.
 4. Το θέμα των ιστοριών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η ιστορία θα επινοηθεί με σκοπό τη διάδοση της επιστήμης μέσω της παρουσίασης της σε ένα ευρύ κοινό και εκτός επιστημονικής δραστηριότητας, με στόχο τις ηλικίες που αναφέρονται στο δεύτερο τμήμα αυτών των κανόνων.
 5. Η ιστορία πρέπει να είναι γραμμένη σε πεζό λόγο, αν και μπορεί να περιέχει ποίηση ως μέρος του περιεχομένου της.
 6. Η πλοκή θα σχετίζεται με το πεδίο της επιστήμης και με αναγνωρίσιμα στοιχεία αυτού του πεδίου όπως: η επιστημονική μέθοδος, επαγωγικός συλλογισμός, ανακαλύψεις και τα καθήκοντα της ερευνητικής δραστηριότητας· Επιπλέον, θα ενθαρρύνει την αναδημιουργία αυτού του επιστημονικού στοιχείου. Κάθε πτυχή και στοιχείο της επιστήμης που έχει λάβει χώρα στη Μεσόγειο, σε όλη την ιστορία, στο παρόν ή στο μέλλον, μπορεί επίσης να είναι το θέμα της ιστορίας.
 7. Θα προσφερθεί διαδικτυακή εκπαίδευση στους/στις εγγεγραμμένους/ες συμμετέχοντες/ουσες, μέσω του μηχανισμού που περιγράφεται στους παρόντες κανόνες, αποτελούμενη από ένα μάθημα για την ιστορία της μεσογειακής επιστήμης, μέσω βιντεοσυνεδρίας, και ένα εργαστήριο συγγραφής διηγήματος, επίσης μέσω βίντεο. Θα είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο https://mednight.eu/ιστορίες-από-το-mednight-2023/?lang=el
 8. Τα κείμενα που θα παρουσιαστούν θα έχουν μέγιστο μήκος 1500 λέξεων. Τα πρωτότυπα πρέπει να είναι γραμμένα με γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, 1,5 διάστιχο, με περιθώριο 2 εκατοστών σε κάθε πλευρά, χωρίς εικόνες ή εικονογραφήσεις. Οι σελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες.
 9. Τα έργα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τη φόρμα ο σύνδεσμος της οποίας βρίσκεται στο τέλος του παρόντος σημείου και των κανόνων. Πρέπει να επισυναφθεί το αρχείο με το κείμενο σε μορφή PDF, το οποίο δεν πρέπει να περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία, μόνο τον τίτλο και ψευδώνυμο. Η φόρμα συμμετοχής μπορεί να συμπληρωθεί από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού: https://mednight.eu/ιστορίες-από-το-mednight-2023/?lang=el
 10. Οι κανόνες αυτοί θα δημοσιευθούν στις 27 Απριλίου 2023 και η προθεσμία υποβολής έργων θα αρχίσει την ίδια ημέρα με τη δημοσίευση των εν λόγω κανόνων και θα λήξει στις 23:59 της 31ης Ιουλίου 2023 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Εντός μέγιστης προθεσμίας 5 ημερών από την ημερομηνία αυτή, δημοσιεύονται οι προσωρινοί κατάλογοι των υποβληθέντων έργων.
 11. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από πρόσωπα αναγνωρισμένης εμπειρίας στον επιστημονικό και λογοτεχνικό τομέα. Η κριτική επιτροπή θα μπορεί, εκτός από το να εκδώσει την απόφαση και να απονείμει το βραβείο, να ερμηνεύσει αυτούς τους κανόνες. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και το βραβείο μπορεί να κηρυχθεί άκυρο. Κανένα μέλος της κριτικής επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει στον παρόντα διαγωνισμό.
 12. Η συζήτηση επί των υποβληθέντων κειμένων και η τελική ψηφοφορία θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο του 2023.
 13. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής συμμετοχών, καθώς και ο κατάλογος των προσώπων που έγιναν δεκτά και η απόφαση της κριτικής επιτροπής, καθώς και τα μέλη της κριτικής επιτροπής που συμμετέχουν στην παρούσα έκδοση, θα δημοσιευθούν στο https://mednight.eu. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθεί επίσης σε δελτίο τύπου, καθώς και μέσω διαφόρων δημοσιεύσεων στα κοινωνικά δίκτυα.
 14. Το βραβείο θα συνίσταται στην on-line έκδοση ενός βιβλίου με τη συλλογή όλων των βραβευθέντων έργων με τη διαχείριση και την απόκτηση ISBN, καθώς και την εκπροσώπηση του έργου τους στις δραστηριότητες της La Noche de Las Investigadoras Mediterráneas, τόσο στην Ισπανία όσο και στις δραστηριότητες των φορέων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο MEDNIGHT. Οι συγγραφείς θα συνεχίσουν να κατέχουν την πνευματική ιδιοκτησία και θα συνεχίσουν να μπορούν να χρησιμοποιούν το έργο τους.
 15. Αυτός ο λογοτεχνικός διαγωνισμός θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και από τους περιορισμούς που έχουν θεσπιστεί ανά πάσα στιγμή από τις υγειονομικές αρχές. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων ορίζονται στους παρόντες κανόνες θα γνωστοποιείται μέσω των διαύλων ενημέρωσης που αναφέρονται στο σημείο δεκατρία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής συμμετοχών.
 16. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura (MUDIC), με διεύθυνση carretera de Beniel, kilómetro 3,2. Ταχυδρομικός κώδικας 03312 Orihuela. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η διαχείριση των βραβείων.
 17. Το MUDIC και το MEDNIGHT διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς αμοιβή υπέρ των δημιουργών, να χρησιμοποιήσουν τα νικητήρια έργα για εκδηλώσεις και δραστηριότητες διάδοσης της επιστήμης στο πλαίσιο του προγράμματος Mediterranean Researchers Night. Τα νικητήρια έργα θα αδειοδοτηθούν με άδεια Creative Commons (CC), με μη εμπορική χρήση, θα αναφέρουν τους συγγραφείς και θα μοιράζονται εξίσου. Το MUDIC είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σκοπός του οποίου είναι η διάδοση της μεσογειακής επιστημονικής δραστηριότητας.
 18. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών και ειδικών κανόνων που διέπουν τα βραβεία αυτά. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ερμηνεία τους, κάθε κριτική επιτροπή θα αποφασίσει τι θεωρεί ότι είναι το δικαιότερο σε συμφωνία με τον οργανισμό.

Υποβολή