ΕΡΕΥΝΗΤΈΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΊΑ

Η MUDIC, μέλος του “Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου” και του οποίου ο διευθυντής είναι πρεσβευτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τα σχολεία “Scientix”, ηγείται αυτής της Δραστηριότητας λόγω της εμπειρίας και της εμπειρογνωμοσύνης της στη διαμεσολάβηση σχολικής έρευνας και της έντονης εστίασής της στη συνεργασία με σχολεία. Σε αυτή τη δράση “Ερευνητές στα σχολεία” προτείνουμε δραστηριότητες επιστημονικής κουλτούρας στα σχολεία που συμβάλλουν στην επίτευξη ορισμένων από αυτών από τις προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας και, με αυτό, συμβάλλουν στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη και την παγκόσμια ιθαγένεια, καθώς και στην ισότητα των φύλων και τη συνεκπαίδευση. Θα φέρουμε ερευνητές που εργάζονται σε θέματα σχετικά με τα θέματα αυτά, ώστε να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική έρευνα λειτουργεί προς την επίτευξη των SDGs. Θα φέρουμε επίσης επαγγελματίες της βιομηχανίας στα σχολεία για να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα της έρευνας στην ανάπτυξη των προϊόντων τους. Παράλληλα, θα φέρουμε επίσης μαθητές και εκπαιδευτικούς σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς κόμβους, προκειμένου να βιώσουν την έρευνα σε πραγματικό περιβάλλον και να γεφυρώσουν τα σχολεία με τα πανεπιστήμια, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την έρευνα. Με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε οι μαθητές να δουν πώς η επιστήμη και οι επιστήμονες επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή, να αναδείξουν πιθανές μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές σε επαγγέλματα STEM και να συμβάλουν στην κοινωνική ευημερία.

Επιπλέον, παρέχουμε στα μεσογειακά σχολεία το δικό μας περιεχόμενο που παράγεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος Mednight, το οποίο θα προσφέρεται ως εκπαιδευτικός πόρος και πόρος διάδοσης. Οι πόροι στους οποίους αναφερόμαστε είναι οι ακόλουθοι:

ΠΟΡΟΙ

Οι ερευνητές επιστρέφουν στο σχολείο

Οι ερευνητές επιστρέφουν στο σχολείο

Οι σημερινοί επιστήμονες ήταν επίσης νέοι άνθρωποι που πήγαιναν σχολείο και γυμνάσιο. Τι τους παρακίνησε να αφοσιωθούν στην επιστήμη και ποια είναι...