CONVOCATÒRIA PER A ESCOLES

MUDIC, membre de la “Xarxa Europea” i el director de la qual és ambaixador de la iniciativa europea per a les escoles “Scientix”, dirigeix aquesta activitat transversal a causa de la seua experiència en la intermediació de la investigació educativa i el seu fort enfocament en treballar amb les escoles. En aquesta “recerca a les escoles” proposem activitats de cultura científica a les escoles que contribueixen a aconseguir alguns dels reptes de la societat actual i, amb això, contribueixen a l’educació per al desenvolupament i la ciutadania mundial, així com la igualtat de gènere i la coeducació. Aportarem als investigadors que treballen en temes relacionats amb acostar als joves a la manera en què la recerca científica treballa per a aconseguir els GDS. També portarem als professionals de la indústria a les escoles per a aplicar els resultats de la investigació en el desenvolupament dels seus productes. Al mateix temps, també portarem a estudiants i educadors a les universitats i centres de recerca, per a experimentar la investigació en un entorn real i acostar les escoles a les universitats, l’acadèmia i la recerca. D’aquesta manera, volem que els escolars vegin com la ciència i els científics influeixen en les nostres vides quotidianes, posen en relleu les possibles opcions professionals futures en les carreres professionals i contribueixen al benestar social.

A més, oferim a les escoles mediterrànies el nostre propi contingut produït durant el projecte Mednight, que s’oferirà com a recursos educatius i de difusió. Els recursos als quals ens referim són els següents:

Recursos