Tecnologia espanyola per a reutilitzar l’orina dels astronautes

L’equip dissenyat per la Universitat de Puerto Rico inclou electrocatalitzadors fabricats per l’Institut d’Electroquímica de la Universitat d’Alacant. Els electrocatalitzadors s’utilitzaran per a estudiar la reacció d’oxidació d’amoníac, com una part d’un projecte relacionat amb la purificació d’orina en l’espai.