Η έρευνα στο εργαστήριο ιχθυολογίας

Η έρευνα στο εργαστήριο ιχθυολογίας

Σε αυτό το εργαστήριο οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν τα ενδημικά και εξωτικά ψάρια των ελληνικών θαλασσών από τη μουσειακή συλλογή του εργαστηρίου ιχθυολογίας που διαθέτει συντηρημένα δείγματα. Ακόμη, θα ανακαλύψουν τον τρόπο υπολογισμού της ηλικίας των ψαριών με τη...
Ψηλαφίζοντας το κρακερ μου – NewCracker

Ψηλαφίζοντας το κρακερ μου – NewCracker

Τα κράκερ είναι ένα δημοφιλές προϊόν ζύμης. Ελάτε μαζί μας για να ανακαλύψετε άγνωστες πτυχές της ανατομίας τους, ξεκινώντας από το πιο μικροσκοπικό επίπεδο. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί για το ευρύ κοινό σε κεντρικό σημείο της πόλης της Μυτιλήνης (πλατεία...
Η βιοτεχνολογία στο τρόφιμο

Η βιοτεχνολογία στο τρόφιμο

Γνωρίζετε πως είναι τα μικρόβια; Γνωρίζετε εάν τρώνε “σκουπίδια”; Και αν ναι, εμείς μπορούμε να καταναλώσουμε μικρόβια; Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί για το ευρύ κοινό σε κεντρικό σημείο της πόλης της Μυτιλήνης (πλατεία Σαπφούς). Διοργανωτής: Τμήμα...
Επίδειξη ηχοβολιστικών συστημάτων και R.O.V.

Επίδειξη ηχοβολιστικών συστημάτων και R.O.V.

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχεδίασε μία έκθεση των ηχοβολιστικών συστημάτων και υποβρύχιων κατευθυνόμενων οχημάτων (R.O.V.) που χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση των πυθμένα και την οπτική του επιθεώρηση. Η έκθεση θα...
Επίδειξη ηχοβολιστικών συστημάτων και R.O.V.

Κοκκομετρική ανάλυση ιζημάτων και επίδειξη ηχοβολιστικών συστημάτων

Οι μαθητές θα ασκηθούν στο Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας στη μέθοδο προσδιορισμού της σύστασης των ιζημάτων του βυθού (με τη μέθοδο της ξηρής κοσκίνησης) πάνω στα οποία ζει πλήθος βενθικών οργανισμών και τοποθετούνται καλώδια, αγωγοί, εξέδρες κ.α.. Επίσης, θα...