Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτεμβρη, στο πλαίσιο της Μεσογειακής Βραδιάς του Ερευνητή, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 530 μαθητές και μαθήτριες της Μυτιλήνης, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες δράσεις στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα.

Από τον Δεκέμβρη έως τον Μάρτιο, 33 ερευνητές και ερευνήτριες κυρίως από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επισκέφτηκαν 31 σχολεία για τη δράση Ερευνητές στα Σχολεία. Στη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, περισσότεροι από 1200 μαθητές και μαθήτριες ενημερώθηκαν με διαδραστικό τρόπο για περιβαλλοντικά ζητήματα, τις βασικές αρχές Κυκλικής Οικονομίας και Αστρονομίας. Επιπλεόν, κατανόησαν καλύτερα την αξία της επιστήμης και το έργο των ερευνητών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των γυναικών στην εξέλιξη της επιστήμης.

Eρευνητές και ερευνήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, θα επισκεφθούν περισσότερα σχολεία μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, προκειμένου να συμμετάσχουν περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες.