Biodiversitat Amagada: paràsits de cetacis

El parasitisme és l’estratègia vital més estesa al món viu. Es podria dir que els paràsits representen el grup més nombrós d’espècies del planeta i òbviament formen part integral de la biodiversitat. Com diu Carl Zimmer en el seu llibre Paràsits (Capitán Swing, Madrid, 2016), un ecosistema sa està ple de paràsits. Tot i aquesta […]