Οι στόχοι του Mednight

Βασικός στόχος του MEDNIGHT είναι να δημιουργήσει μια ενισχυμένη Μεσογειακή κοινοπραξία που καθιστά ορατά τα κοινά προβλήματα της Μεσογείου, ενώ παράλληλα ενισχύει και υποστηρίζει την Επιστήμη που προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις κύριες ανησυχίες μας: Η επιστήμη είναι το μέλλον και είναι θέμα ανδρών, γυναικών, παιδιών και νέων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί διάφορες παγκόσμιες δράσεις για να καταστήσει περισσότερο ελκυστικές τα επιστημονικά και τεχνολογικά επαγγέλματα. Η Ευρωπαϊκή κάποτε ή η Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή και τα προγράμματα Open Schooling που προωθούνται σήμερα από το SWAFS είναι μερικές από τις στρατηγικές που αναπτύχθηκαν για να προωθήσουν επαγγέλματα του μέλλοντος στους νέους. Το MEDNIGHT θα συνεισφέρει σε αυτές τις στρατηγικές της ΕΕ για την προώθηση των επιστημονικών επαγγελμάτων μεταξύ των νεότερων και του γενικού πληθυσμού. Θέλουμε να αναδείξουμε την ελκυστικότητα και τη σημασία του έργου και των επαγγελμάτων των ερευνητών στο ευρύ κοινό, πραγματοποιώντας μια σειρά από δραστηριότητες που πλαισιώνονται από την κοινή ομπρέλα αυτού που ονομάζουμε «Μεσογειακή Επιστήμη».

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις επιστημονικές δραστηριότητες και τους ερευνητές και ερευνήτριες του τόπου μας, Με τον τρόπο αυτόν θα αναδείξουμε τη μεσογειακή επιστήμη ως μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και τη σημασία και τα οφέλη του να γίνουμε όλοιπου αυτή μπορεί να μας φέρει, σε όλους ως κοινωνία, να γίνουμε μέρος του ερευνητικού κόσμου.

Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες ερευνητές στη Μεσόγειο

Ιστορικά, έχει αναδειχθεί η επιστήμη που διεξάγεται από άνδρες, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τις γυναίκες να ταυτιστούν με τα επιτεύγματα. Ως εκ τούτου, εκτός από το να καταστήσουμε ορατή τη φιγούρα των γυναικών στην έρευνα, ονομάζουμε την εκδήλωσή μας στα ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά κ.λπ. με θηλυκό γένος, μαζί με τον πρωτότυπο αγγλικό τίτλο “Mediterranean Researchers’ Night”. Απώτερος στόχος μας είναι οι νέοι και η κοινωνία γενικότερα να νιώσουν έλξη για την ερευνητική σταδιοδρομία και την επιστήμη και γι’ αυτό θα δημιουργήσουμε ένα στρατηγικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να εστιάσουμε τις προσπάθειες των συμμετεχόντων φορέων κάτω από το ίδιο όραμα.

 Η βασική ιδέα της πρότασης είναι να δώσουμε αξία στην επιστήμη και το έργο των επιστημόνων μέσα από τα τμήματά της που μπορούν να γίνουν πιο εύκολα αναγνωρίσιμα στο κοινό στο οποίο θέλουμε να απευθυνθούμε. Για να το πετύχουμε αυτό, θα ορίσουμε και θα αποτιμήσουμε τη μεσογειακή επιστήμη, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ταυτότητας και συμμετοχής σε αυτήν και να την αναγνωρίσουμε ως κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Καταρχάς εμείς οι ίδιοι, οι κάτοικοι της Μεσογείου, αλλά και για την αναγνώριση προς αυτήν που μπορεί να υπάρχει από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι τουρίστες και οι επισκέπτες από όλα τα μέρη του κόσμου και κυρίως από τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας. Πρόκειται επίσης για την ανάδειξη της καταλληλότητας της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και ειδικότερα των μεσογειακών.

Καθορισμός στόχων

  • Να αναδειχθεί η επιστήμη, η επιστημονική δραστηριότητα και οι φορείς της ως πηγή προόδου και ευημερίας. Χάρη στην επιστήμη βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας. Η προβολή των κοινωνικών οφελών της επιστήμης και ιδιαίτερα της Μεσογειακής Επιστήμης, μας κάνει να την αισθανόμαστε ως άυλη κληρονομιά που πρέπει να φροντίζουμε. Με αυτόν τον στόχο, αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει μια προσέγγιση των πολιτών και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες βάσεις εμπιστοσύνης, ώστε οι νέοι να προσελκύονται από τη λειτουργία της και τα μονοπάτια που μας οδηγούν σε αυτήν. Ένας επιμέρους και σημαντικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.
  • Να δείξουμε τον αντίκτυπο της επιστημονικής δραστηριότητας στην καθημερινή μας ζωή. Mε αυτόν τον στόχο δείχνουμε ότι η επιστήμη είναι παντού και πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αν στο προηγούμενο σημείο αναζητούσαμε την προσέγγιση, σε αυτό πάμε λίγο παραπέρα, διευκολύνοντας την κατανόηση, το γιατί και πώς μας ωφελεί κοινωνικά. Και το πετυχαίνουμε δείχνοντας πολλές ελκυστικές δραστηριότητες με υψηλή επιστημονική συνιστώσα, διαθέσιμες σε όλους.
  • Να δώσουμε έμφαση στην επιστήμη που αναπτύχθηκε από τις γυναίκες. Ένα μεγάλο ποσοστό των ερευνητών που συμμετέχουν θα είναι γυναίκες. Θα εξυψώσουμε τη μορφή των γυναικών στην επιστήμη και των μεγάλων γυναικών επιστημόνων της Μεσογείου. Με αυτόν τον τρόπο θα προωθήσουμε τη συμμετοχή του 50% του πληθυσμού που συνήθως έχει δει το ανδρικό στερεότυπο μέσα στην επιστημονική δραστηριότητα, με την οποία απομυθοποιούμε και αυτό το γεγονός.
  • Να δείξουμε πόσο ικανοποιητική μπορεί να είναι η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ως επιστήμονας. Εδώ αρχίζουμε να προσδιορίζουμε σε πρώτο πρόσωπο τι σημαίνει να είσαι ενεργός συμμετέχων στις προηγούμενες δραστηριότητες. Εμπειρίες, μαρτυρίες και παιχνίδια μέσω των οποίων τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες ερευνητές δείχνουν τις επιτυχίες που συγκομίζονται, τα επιτεύγματα και τι σημαίνει αυτό σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Και πόσο πολύ ταξιδεύετε!
  •  Να δείξουν την ποικιλία των υφιστάμενων επιλογών στο τέλος των επιστημονικών μελετών. Το να είσαι επιστήμονας δεν σημαίνει να φοράς εργαστηριακή ποδιά και να κλειδώνεσαι σε ένα εργαστήριο, αν και περιλαμβάνει και αυτό. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών εναλλακτικών επιλογών πέρα από την ακαδημαϊκή ζωή. Ο επιχειρηματικός κόσμος, ο κόσμος της επιστημονικής επικοινωνίας ή η μεταφορά των αποτελεσμάτων της Ε&Α. Πατέντες, εκπαίδευση, διαχείριση Ε&Α, επιχειρηματικότητα, επενδύσεις και πολλά άλλα…
  • Να δείξουμε τις διαφορετικές δεξιότητες που αποκτούμε όταν σπουδάζουμε μια επιστημονική καριέρα. Ακολουθώντας τη γραμμή του προηγούμενου σημείου, με αυτόν τον στόχο καταφέρνουμε να μειώσουμε τον υπάρχοντα φόβο σχετικά με το τι αντισταθμίζει το να κάνεις επιστημονική σταδιοδρομία όταν πρόκειται να βρεις δουλειά στο μέλλον.
  • Να μειώσουμε τα ταμπού και τις προκαταλήψεις σχετικά με τους ανθρώπους που αναπτύσσουν επιστημονική σταδιοδρομία. Συνεχίζουμε να απομυθοποιούμε το όραμα του ερευνητή με την εργαστηριακή ποδιά κλεισμένου στο εργαστήριο. Μπορείτε να είστε επιστήμονας και να ζείτε μια φυσιολογική ζωή, ακόμη και να κάνετε αστεία! Θα πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες επιστημονικής διάδοσης χρησιμοποιώντας κλασικές πολιτιστικές μορφές, όπου οι ίδιοι οι επιστήμονες μας λένε την έρευνά τους μέσα από χορό, θέατρο ή μονόλογους stand-up comedy.
  • Να δείξουμε τον ανοιχτό χαρακτήρα της επιστημονικής μας έρευνας. Η έννοια της Ανοικτής Επιστήμης επεκτείνεται πέρα από τις πολιτικές της ανοικτής δημοσίευσης. Όπως ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλούς άλλους θεσμούς, η επιστήμη πρέπει να είναι δημόσια και η έρευνα πρέπει να γίνεται με την κοινωνία και για την κοινωνία. Οι δραστηριότητες της Βραδιάς θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση των πολιτών στα διάφορα στάδια των επιστημονικών εργασιών, στην ανταλλαγή ιδεών, στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων και στην προώθηση νέων απόψεων για συγκεκριμένους ερευνητικούς άξονες.
  • Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον συνεργατικό και ευρωπαϊκό χαρακτήρα της επιστήμης. Η έρευνά μας είναι διεθνής, λόγω της απαραίτητης και αποτελεσματικής κινητικότητας του ερευνητικού προσωπικού, αλλά και χάρη στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μέσω των διαδοχικών προγραμμάτων-πλαισίων η Ευρώπη υποστηρίζει την ποιοτική επιστήμη και προωθεί τη διεθνή και διεπιστημονική συνεργασία. Οι εκδηλώσεις της Βραδιάς θα δημοσιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αναπτύσσονται σε κάθε ίδρυμα και θα αναδείξουν τη διεθνή συνεργασία των διαφόρων ερευνητικών ομάδων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους νεότερους ερευνητές που χρηματοδοτούνται μέσω προγραμμάτων όπως οι ατομικές υποτροφίες MSCA.
Και όλα αυτά με επίκεντρο τη μετάδοση της έννοιας της μεσογειακής επιστήμης, ένα ταξίδι μέσα από τα δίκτυα γνώσης και ανταλλαγής που υλοποιείται στην Ε&Α που λαμβάνει χώρα στις διάφορες περιοχές που ενσωματώνονται στο έργο
MEDNIGHT