Οι στόχοι του Mednight

Βασικός στόχος του MEDNIGHT είναι να δημιουργήσει μια ενισχυμένη Μεσογειακή κοινοπραξία που καθιστά ορατά τα κοινά προβλήματα της Μεσογείου, ενώ παράλληλα ενισχύει και υποστηρίζει την Επιστήμη που προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις κύριες ανησυχίες μας: Η επιστήμη είναι το μέλλον και είναι θέμα ανδρών, γυναικών, παιδιών και νέων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί διάφορες παγκόσμιες δράσεις για να καταστήσει περισσότερο ελκυστικές τα επιστημονικά και τεχνολογικά επαγγέλματα. Η Ευρωπαϊκή κάποτε ή η Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή και τα προγράμματα Open Schooling που προωθούνται σήμερα από το SWAFS είναι μερικές από τις στρατηγικές που αναπτύχθηκαν για να προωθήσουν επαγγέλματα του μέλλοντος στους νέους. Το MEDNIGHT θα συνεισφέρει σε αυτές τις στρατηγικές της ΕΕ για την προώθηση των επιστημονικών επαγγελμάτων μεταξύ των νεότερων και του γενικού πληθυσμού. Θέλουμε να αναδείξουμε την ελκυστικότητα και τη σημασία του έργου και των επαγγελμάτων των ερευνητών στο ευρύ κοινό, πραγματοποιώντας μια σειρά από δραστηριότητες που πλαισιώνονται από την κοινή ομπρέλα αυτού που ονομάζουμε «Μεσογειακή Επιστήμη».

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις επιστημονικές δραστηριότητες και τους ερευνητές και ερευνήτριες του τόπου μας, Με τον τρόπο αυτόν θα αναδείξουμε τη μεσογειακή επιστήμη ως μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και τη σημασία και τα οφέλη του να γίνουμε όλοιπου αυτή μπορεί να μας φέρει, σε όλους ως κοινωνία, να γίνουμε μέρος του ερευνητικού κόσμου.